Jakość wód rzek 2010-2014

image_print

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych badanych w latach 2012-2014

Ocena stanu potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych

Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych w punktach pomiarowych

Mapa – Ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych badanych w 2014 r.


 

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w obszarach chronionych w latach 2010-2013

Mapa – Ocena stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych badanych w 2013 r.

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w latach 2010-2013

Ocena stanu wód w ppk w latach 2010-2013


 

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w 2012 r.

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w 2011 r.

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w w latach 2010-2012

Ocena stanu ekologicznego w ppk w 2012 r.

Ocena stanu ekologicznego w ppk w 2011 r.

Ocena stanu ekologicznego w ppk w 2010 r.

Ocena stanu ekologicznego w ppk w latach 2010-2012

Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w obszarach chronionych w 2012 r.

Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w obszarach chronionych w 2011 r.

Ocena stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych w obszarach chronionych w 2010 r.


 

Wyniki badań jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych