Pięcioletnie oceny jakości powietrza

image_print
Pięcioletnia ocena jakości powietrza woj. lubelskiego za lata 2009-2013
Wyniki trzeciej pięcioletniej oceny jakości powietrza (lata 2005-2009) 
Wyniki wstępnej oceny jakości powietrza w zakresie pyłu PM2,5
Wyniki wstępnej oceny jakości powietrza w zakresie arsenu, kadmu, niklu i benzo/a/pirenu 
Wyniki drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza (lata 2002-2006)