Wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów 24-godzinych w roku 2018

image_print

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 w punktach pomiarowych woj. lubelskiego w XII 2018 r.

24-godz. stężenia benzo/a/pirenu w pyle – XII 2018 – woj. lubelskie

24-godz. stężenia metali w pyle na stanowiskach pomiarowych woj. lubelskiego w XII 2018 r


Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 w punktach pomiarowych woj. lubelskiego w XI 2018 r.

24-godz. stężenia metali w pyle na stanowiskach pomiarowych woj. lubelskiego w XI 2018 r.

24-godz. stężenia benzo/a/pirenu w pyle – XI 2018 – woj. lubelskie


Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 w punktach pomiarowych woj. lubelskiego w X 2018 r.

24-godz. stężenia metali w pyle na stanowiskach pomiarowych woj. lubelskiego w X 2018 r.

24-godz. stężenia benzo/a/pirenu w pyle – X 2018 – woj. lubelskie


Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 w punktach pomiarowych woj. lubelskiego w IX 2018 r.

24-godz. stężenia metali w pyle na stanowiskach pomiarowych woj. lubelskiego w IX 2018 r.

24-godz. stężenia benzo/a/pirenu w pyle – IX 2018 – woj. lubelskie


Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 w punktach pomiarowych woj. lubelskiego w VIII 2018 r.

Wyniki pomiarów manualnych SO2 i NO2 Jarczew VIII 2018 r

24-godz. stężenia metali w pyle na stanowiskach pomiarowych woj. lubelskiego w VIII 2018 r.

24-godz. stężenia benzo/a/pirenu w pyle – VIII 2018 – woj. lubelskie


Wyniki pomiarów manualnych SO2 i NO2 Jarczew V-VII 2018 r.

24-godz. stężenia benzo/a/pirenu w pyle – VIII 2018 – woj. lubelskie

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 w punktach pomiarowych woj. lubelskiego w VII 2018 r.

24-godz. stężenia metali w pyle na stanowiskach pomiarowych woj. lubelskiego w VII 2018 r.


24-godz. stężenia benzo/a/pirenu w pyle – VI 2018 – woj. lubelskie

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 w punktach pomiarowych w woj. lubelskim – VI 2018 r.

24-godz. stężenia metali w pyle zawieszonym na stanowiskach pomiarowych woj. lubelskiego – VI 2018


24-godz. stężenia benzo/a/pirenu w pyle – V 2018 – woj. lubelskie

Stężenia metali w pyle – V 2018 – woj. lubelskie

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 w punktach pomiarowych w woj. lubelskim w V 2018 r.


Wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w Jarczewie w lutym, marcu i kwietniu 2018 r


24-godz. stężenia benzo/a/pirenu w pyle – IV 2018 – woj. lubelskie

Stężenia metali w pyle – IV 2018 – woj. lubelskie

Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 w punktach pomiarowych w woj. lubelskim w IV 2018 r.


Wyniki pomiarów manualnych pyłu PM10 w punktach pomiarowych woj. lubelskiego w III 2018 r.

Stężenia metali w pyle zawieszonym na stanowiskach pomiarowych woj. lubelskiego w III 2018 r.

Stężenia benzo/a/pirenu na stanowiskach pomiarowych woj. lubelskiego w III 2018 r.


Stężenia metali w pyle zawieszonym na stanowiskach pomiarowych woj. lubelskiego w II 2018 r.

Stężenia benzo/a/pirenu na stanowiskach pomiarowych woj. lubelskiego w II 2018 r.

Wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w lutym 2018 r. oraz stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu (Jarczew w styczniu 2018 r.) wykonane metodami manualnymi na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w województwie lubelskim


24-godz. stężenia benzo/a/pirenu na stanowiskach pomiarowych województwa lubelskiego w I 2018 r.

24-godz. stężenia metali w pyle zawieszonym mierzone na stanowiskach pomiarowych województwa lubelskiego w I 2018 r.

Wyniki pomiarów 24-godzinych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w I 2018 r. wykonane metodami manualnymi w woj. lubelskim