Archiwalne programy Państwowego Monitoringu Środowiska

  1. Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2013-2015
  2. Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2010-2012 z aneksem
  3. Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2007-2009
  4. Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Lubelskiego na rok 2006