Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2000 r.

image_print
 1. Wstęp i spis treści (str. 1-8)

 2. Polityka ekologiczna województwa lubelskiego (str. 9-12)

 3. Działalność człowieka w środowisku (str.13-46)

 4. Jakość podstawowych elementów środowiska – powietrze (str. 47-76)

 5. Jakość podstawowych elementów środowiska – rzeki (str. 77-112)

 6. Jakość podstawowych elementów środowiska – jeziora (str. 113-121)

 7. Jakość podstawowych elementów środowiska – wody podziemne (str.122-130)

 8. Jakość podstawowych elementów środowiska – hałas (str. 131-142)

 9. Jakość podstawowych elementów środowiska – gleby (str. 143-150)

 10. Jakość podstawowych elementów środowiska – stan zasobów przyrody (str. 151-165)

 11. Działalność kontrolna WIOŚ Lublin (str. 167-179)

 12. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska – (str. 180-185)

 13. Działalność laboratoryjna WIOŚ Lublin (str. 186-189)

 14. Międzynarodowa współpraca WIOŚ w zakresie ochrony przyrody (str. 191-195)

 15. Działalność Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – (str. 196-203)

 16. Edukacja ekologiczna, Literatura (str. 204-208)