Raport o stanie środowiska woj. lubelskiego w 2004 r.

image_print
 1. Wstęp i spis treści

 2. Działalność człowieka w środowisku

 3. Stan zanieczyszczenia powietrza

 4. Promieniowanie

 5. Stan czystości wód rzek

 6. Stan czystości jezior

 7. Wody podziemne

 8. Stan sanitarny kąpielisk

 9. Hałas

 10. Gleby

 11. Przyroda

 12. Działalność WIOŚ Lublin

 13. Współpraca międzynarodowa, Unia Europejska

 14. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 15. Opłaty za korzystanie ze środowiska, Programu ochrony środowiska

 16. Ochrona przed powodzią

 17. Poważne awarie przemysłowe

 18. Summary, РEЗЮMЕ