W obrębie naszej strony stosujemy pliki cookies, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisywane w ustawieniach przeglądarki internetowej na Państwa komputerze. Więcej informacji znajduje się w naszej polityce dot. plików cookies.
Rozumiem
WIOŚ Lublin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie 13 Oct, 2015 [18:20 UTC]
logo

Zakres badań

Laboratorium WIOŚ Lublin wykonuje pełny zakres badań wynikający z charakteru zagrożeń i potrzeb występujących na przypisanej im części obszaru województwa lubelskiego. Zakres prowadzonych badań i pomiarów obejmuje badanie zanieczyszczeń w:

 • powietrzu (imisji i emisji),
 • wodzie i ściekach,
 • glebie,
 • odpadach,
 • oraz pomiary natężenia hałasu i pól elektromagnetycznych

Ponadto Laboratorium WIOŚ w Lublinie od szeregu lat, w ramach prac własnych, konsekwentnie rozszerza zakres oznaczeń chromatograficznych i metali. Wyniki tych badań wykorzystane są w działalności inspekcyjnej, monitoringowej oraz w realizacji zleceń.

Zakres badań wykonywanych przez Laboratoria WIOŚ w Lublinie obejmuje:

 • kilkadziesiąt wskaźników z zakresu analizy wagowej, potencjometrycznej, kolorymetrycznej, miareczkowej, biologicznej i bakteriologicznej,
 • badania metali przy wykorzystaniu techniki ICP, spektrofotometrii płomieniowej i bezpłomieniowej,
 • badania śladowych ilości metali ciężkich w próbkach środowiskowych, płodach rolnych i żywności,
 • badania anionów i kationów przy wykorzystaniu chromatografii jonowej,
 • badania łatwolotnych związków organicznych w powietrzu i wodzie przy wykorzystaniu dynamicznej ekstrakcji, termicznej desorpcji i analizy chromatograficznej,
 • badania chlorowcopochodnych w różnych próbkach przy wykorzystaniu ekstrakcji i analizy chromatograficznej,
 • badania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w różnych próbkach przy wykorzystaniu ekstrakcji i analizy chromatograficznej,
 • pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, w tym również rozpuszczalników,
 • pomiary ciągłe imisji zanieczyszczeń gazowych w stałych stacjach pomiarowych.
Szczegółowy wykaz akredytowanych oznaczeń zawiera zakres akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 118 dostępny na stronie www.pca.gov.pl lub w pliku (*.pdf)

Zamówienia publiczne (wszystkie)
Last
Praca w WIOŚ (wszystkie)
© 2003 Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie
20-092 ul. Obywatelska 13, tel. +48 (81) 718 62 01, fax. 718 62 55, e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl


Kanały tematyczne (RSS):
Execution time: 0.16 secs – database queries used: 69 – GZIP Disabled – Server load: 0.08 – Powered by TikiWiki