Zgłaszanie poważnych awarii zagrażających środowisku

image_print

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie współdziała z organami powołanymi do usuwania skutków poważnych awarii (pa). Dla sprawnego powiadamiania organów właściwych do zapobiegania i likwidowania skutków pa WIOŚ Lublin opracował system powiadamiania i podejmowania działań alarmowych w sytuacji wystąpienia awarii na terenie województwa.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska pojęcie poważnej awarii jest definiowane następująco: zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu, pracownicy Wydziałów Inspekcji i Laboratoriów prowadzą całodobowe dyżury telefoniczne pod niżej wymienionymi numerami:

Numery telefonów dyżurnych w godzinach pracy (7.00- 15.00):

WIOŚ Lublin 81 7186201, 81 7186212, fax 81 718-62-55.
WIOŚ Lublin-Delegatura w Białej Podlaskiej 83 3421170, fax. 83 3421950
WIOŚ Lublin-Delegatura w Chełmie 82 5632535,82 5631415
WIOŚ Lublin-Delegatura w Zamościu 84 6392799, 84 6398762

Numery telefonów dyżurnych poza godzinami pracy (od 15.00 do 20.00 i 7.00- 20.00 w soboty).

WIOŚ Lublin – 601-090-925, 603-590-035
WIOŚ Lublin-Delegatura w Białej Podlaskiej – 601-222-864, 603-590-085
WIOŚ Lublin-Delegatura w Chełmie – 601-090-923, 603-590-097
WIOŚ Lublin-Delegatura w Zamościu – 601-090-922, 603-640-097

W dni powszednie po godz. 20.00 oraz w niedziele i święta zgłoszenia przyjmują dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. dyż. 81 5327097